DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankcode opgeheven

Nieuwsbericht

Vanaf vanmorgen 10.00 uur heeft de DCMR stankcode 1 voor het Rijnmondgebied opgeheven.

Op 6 augustus stelde de DCMR een stankcode in. Door de weersomstandigheden was er meer risico op stankoverlast. Bedrijven moesten daarom maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan.