DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

App ‘Mijn luchtkwaliteit’ informeert sneller en uitgebreider over smog

Nieuwsbericht

Vandaag lanceert staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) de vernieuwde luchtkwaliteitsapp. Met deze nieuwe, gratis app kan iedereen zien hoe hoog de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof nu en in de komende dagen, in de eigen leefomgeving zijn. Op basis daarvan kunnen mensen besluiten om hun activiteiten, route en agenda aanpassen. Mensen die extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging, zoals mensen met een longziekte, kunnen eventueel in overleg met hun arts hun medicijngebruik aanpassen mocht dat nodig zijn. Daarnaast kan men via de luchtkwaliteitsapp op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing ontvangen.

Luchtkwaliteit in de buurt

‘Deze nieuwe app geeft iedereen de mogelijkheid vooraf of op de dag zelf te controleren hoe de luchtkwaliteit is bij hem of haar in de buurt. Met name voor mensen met een longziekte is die informatie van levensbelang’ aldus staatssecretaris Mansveld.

Handelingsadvies op buurt niveau

De luchtkwaliteitsapp vervangt de oude ‘luchtmeetnetapp’ die informatie gaf over de gemeten en verwachte fijnstof-, stikstofdioxide en ozonwaarden bij de verschillende luchtmeetstations verspreid in het land. De nieuwe app geeft daarnaast ook informatie over de luchtkwaliteit en een handelingsadvies op buurtniveau aan de hand van een door de RIVM en GGD ontwikkelde luchtkwaliteitsindex.

Ontwikkeling app

In opdracht van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland heeft de DCMR bijgedragen aan de ontwikkeling van de app. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RIVM, GGD Amsterdam, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en provincie Limburg zijn de andere financiers van de app. Het Longfonds, Milieudefensie en het IRAS-instituut van de Universiteit Utrecht hebben meegewerkt aan de handelingsadviezen in de app.

Luchtkwaliteit bij woning

Naast de app kunnen burgers uit de regio Rotterdam-Rijnmond ook contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond voor informatie over de luchtkwaliteit bij hun woning in relatie tot gezondheid. De GGD is bereikbaar op telefoonnummer: 010 – 433 98 94.

De luchtkwaliteitsapp is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is onderdeel van www.luchtmeetnet.nl