DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidmeetnet Maasvlakte van start!

Nieuwsbericht

Donderdag 14 januari gaf wethouder Van der Meij, gemeente Westvoorne, het symbolische startschot voor het geluidmeetnet Maasvlakte. Het geluidmeetnet is een gezamenlijk project van de DCMR, gemeente Westvoorne en het Havenbedrijf Rotterdam. Het doel van het project is om de geluidbronnen (weg, water, spoor en bedrijven) te vinden in en rondom de Maasvlakte en deels in Europoort, waar mensen in de gemeente Westvoorne hinder van ondervinden.

Meten en luisteren

Het geluidmeetnet is de afgelopen vijf maanden ontwikkeld door de Universiteit Gent, TNO, ASAsense en Art For Millions. Er wordt gedurende een heel jaar gemeten. Hiervoor zijn in het havengebied vier grote microfoonopstellingen (arrays) geplaatst, verschillende losse microfoons en weerstations. Ook in Oostvoorne bevinden zich microfoons en een weerstation. Vijftig inwoners van Westvoorne hebben zich aangemeld voor het bewonerspanel. Zij luisteren mee en geven de momenten aan waarop zij hinder ondervinden van geluid dat afkomstig is uit het havengebied. Van der Meij: "Wij zijn blij dat zo'n grote groep van onze inwoners mee wil luisteren. Het blijft gedurende het hele project mogelijk je aan te melden via geluidmeetnetmaasvlakte@dcmr.nl voor het bewonerspanel."

Innovatief karakter

Het geluidmeetnet heeft een innovatief karakter, het is niet zeker of de geluidhinderbronnen worden gevonden. Ook is niet duidelijk of deze bronnen bij de bedrijven liggen. Begin 2017 zijn de meetresultaten bekend. Het project geluidmeetnet Maasvlakte is daarmee ten einde. In de loop van 2016 wordt een inschatting gemaakt of het treffen van maatregelen mogelijk is. In een eventueel vervolgtraject kunnen maatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd, waarbij in gedachten moet worden gehouden dat bedrijven voldoen aan de geluidvoorschriften in de vergunningen.