DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Minder fijnstof door vuurwerk

Nieuwsbericht

Tijdens de jaarwisseling waren er hoge concentraties fijnstof door het afsteken van vuurwerk. De pieken waren lager dan een jaar geleden, doordat het droog was. Net als voorgaande jaren zijn de concentraties fijnstof na het eerste uur weer gedaald naar een normaal niveau. Op www.luchtmeetnet.nl is aan het verloop van de concentratie duidelijk zichtbaar dat pas laat in de middag vuurwerk afgestoken mocht worden.

De DCMR meet van uur tot uur de concentraties van fijnstof op een aantal meetpunten in de regio. Fijnstof is een verzamelnaam voor zeer fijne stofdeeltjes die de lucht verontreinigen. Bij inademen kunnen deze stofdeeltjes tot diep in de longen komen. 

Pieken

In Rotterdam aan de Zwartewaalstraat mat de DCMR de hoogste piek van 512 µg/m3 (microgram fijnstof per kubieke meter). Vorig jaar was dit nog 918 µg/m3. Ook in Pernis was er een piek: 467 µg/m3. De pieken zijn deze jaarwisseling lager dan vorig jaar. Het effect van de vuurwerkvrije zones in Rotterdam is niet te volgen op het luchtmeetnet, doordat de meetpunten niet in of naast deze zones staan.

Weersomstandigheden

Rond de jaarwisseling was het droog en stond er meer wind dan vorig jaar. Rond een uur of één is er een klein beetje regen gevallen. Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de effecten van vuurwerk op de luchtkwaliteit. Bij mistig, koud en windstil weer zijn de concentraties veel hoger. Bij harde wind wordt de vervuiling snel verdund en verdreven en zijn de concentraties lager. Ook de hoeveelheid en het soort vuurwerk spelen een rol. Vuurpijlen die hoog in de lucht ontploffen, zorgen voor minder vervuiling in de lagere luchtlagen dan knalvuurwerk op de grond. De concentraties fijnstof waren dit jaar lager.

www.luchtmeetnet.nl

Kijk op het landelijke luchtmeetnet voor de gemiddelde uurwaarden van de afgelopen week per meetpunt, of de app ‘mijn luchtkwaliteit’. De concentratie fijnstof in het Rijnmondgebied is te zien door te selecteren op PM 10. Op het landelijk meetnet is te zien dat op veel meetpunten in Nederland de nieuwjaarspiek fijnstof duidelijk zichtbaar is. De hoogte is afhankelijk van plaats en weersinvloeden.