DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluid meten met uw smartphone? Doe mee!

Nieuwsbericht

Geluidsoverlast heeft invloed op ons allemaal. Meten kan helpen om het woongenot te vergroten en overlast te beperken. Business Information Management-studenten van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit gaan met behulp van hun smartphone metingen uitvoeren in Rotterdam. Het doel van de metingen is om te ontdekken of deze manier van meten geschikt is om geluidkaarten te maken.

Naast de studenten worden ook vrijwilligers opgeroepen om deel te nemen aan de metingen. Hoe groter het aantal deelnemers, hoe betrouwbaarder de resultaten en het onderzoek zijn. De smartphonemetingen worden via de app NoiseTube uitgevoerd. De uitkomsten van deze metingen worden vergeleken met de uitkomsten van de geluidkaarten. Tegenwoordig worden de geluidniveaus in de stad veelal  berekend en weergegeven op geluidskaarten. Op basis van deze geluidkaarten worden vervolgacties bepaald en uitgevoerd. Het is echter mogelijk dat de gemeten gemiddelden niet representatief zijn voor de daadwerkelijke geluidniveaus, waardoor het noodzakelijk is deze zo breed mogelijk te bestuderen en evalueren. Om de resultaten zo betrouwbaar mogelijk te krijgen is het van belang zoveel mogelijk data te verzamelen. De metingen worden gedaan tussen half februari en eind maart.

Meedoen?

Wilt u meedoen? Meedoen is simpel maar het is van belang dat u regelmatig in Rotterdam bent. Om mee te doen, doet u het volgende:

 • Download de app NoiseTube in de Appstore of Playstore (de app werkt het best bij Android of Apple);
 • Meldt u aan voor een account;
 • Activeer de app en meet het geluid (dit gebeurt op de achtergrond, u hoeft geen aanvullende actie te ondernemen).
 • Het is noodzakelijk dat het geluid op verschillende momenten en locaties gedurende de dag wordt gemeten. Het geluid moet worden gemeten bij alle geluidsniveaus, niet alleen bij een verhoogd niveau, zodat een juist gemiddelde ontstaat. Het is niet nodig de app de gehele dag te activeren.

  Het is mogelijk om tags toe te voegen aan uw metingen. Dit is van groot belang voor de analyse, doordat het bijvoorbeeld mogelijk is om uw eigen waarneming (mate van irritatie) van de overlast, de bron van het geluid of zelfs gezondheidsgerelateerde effecten toe te voegen. Een tag kan bij een Apple-toestel worden toegevoegd door de tagcategorie aan de rechterbovenkant van uw telefoon te gebruiken. Bij Android-toestellen klikt u op het label en vervolgens op de tabel die het geluidniveau op het scherm weergeeft in tijd.

  De resultaten worden automatisch geüpload naar de NoiseTube server, waarna het verder wordt verwerkt. U ontvangt een bevestigingsemail. Als de resultaten representatief en bruikbaar zijn, worden ze gebruikt voor vervolgacties.

  Aanmelden

  Wilt u meedoen met deze activiteit, dan kunt u (in het engels) mailen naar de projectleider van het onderzoek, de heer Hugo Krier van de RSM (hugo_krier@hotmail.com). Na aanmelding ontvangt u een uitgebreide meetinstructie.