DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Jaarlijkse beeld veiligheid Brzo-bedrijven

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft op 4 juli het rapport 'Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven 2015' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport geeft het jaarlijkse beeld van de veiligheid bij majeure risicobedrijven. Ook provincie Zuid-Holland geeft sinds 2015 voor burgers en belanghebbenden een jaarlijkse rapportage uit over de staat van de veiligheid van onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) vallende bedrijven op haar grondgebied.

Rapporten

Het rapport 'Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven 2015' geeft het landelijke overzicht.