DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidmonitoringsysteem Stadhuisplein verlengd en uitgebreid

Nieuwsbericht Rotterdam

Op woensdag 6 juli 2016 is op het stadhuis van Rotterdam de verlenging en uitbreiding van het convenant ‘Geluidmonitoringsysteem Stadhuisplein’ ondertekend door burgemeester Aboutaleb, de directeur DCMR, mevrouw Thé, en de heren Maan, Van Hoey Smith, Van Hese en Hughes, horecaondernemers op het Stadhuisplein en de directe omgeving.

Sinds 2012 zijn acht horecabedrijven aangesloten op het systeem: zeven op het Stadhuisplein en één op de Coolsingel. Het convenant wordt wederom verlengd met drie jaar en bovendien uitgebreid naar 13 horecabedrijven. De uitbreiding bestaat uit drie bedrijven op de Kruiskade en twee op de Lijnbaan. Door dit geluidmonitoringsysteem krijgen de horecaondernemers een waarschuwing als hun muziek overlast veroorzaakt bij de woningen. Het voornaamste doel van het systeem is de overlast van muziek te verminderen. De samenwerking met de horecaondernemers en het geluidmonitoringsysteem heeft geleid tot een forse afname van de muziekoverlast. Reden te meer om het convenant te verlengen en uit te breiden.

Met dit systeem kan worden bepaald uit welk café de muziek die overlast bij de woningen veroorzaakt, afkomstig is. Bij constatering van te harde muziek bij de woningen geeft het systeem op een beeldscherm in de horecagelegenheid aan dat het geluidniveau teruggebracht moet worden. Het horecabedrijf kan vervolgens op verschillende manieren het geluidniveau reduceren, zoals het sluiten van een openstaande pui, het verminderen van het geluidniveau in de zaak of (op langere termijn) het beter isoleren van de voorpui.