DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Meer fijnstof door vuurwerk

Nieuwsbericht

Tijdens de jaarwisseling waren er hoge concentraties fijnstof door het afsteken van vuurwerk. De pieken waren hoger dan een jaar geleden, vooral veroorzaakt door laaghangende bewolking en mistvorming. In vergelijking met voorgaande jaren duurde het dit jaar langer voordat de pieken weer tot een normaal niveau waren gedaald. Dit werd bereikt na 5.00 uur in de ochtend. Op www.luchtmeetnet.nl is aan het verloop van de concentratie zichtbaar dat laat in de middag vuurwerk afgestoken mocht worden.

De DCMR meet van uur tot uur de concentraties van fijnstof op een aantal meetpunten in de regio. Fijnstof is een verzamelnaam voor zeer fijne stofdeeltjes die de lucht verontreinigen. Bij inademen kunnen deze stofdeeltjes tot diep in de longen komen. 

Pieken

In Rotterdam aan de Zwartewaalstraat mat de DCMR de hoogste piek van 852 µg/m3 (microgram fijnstof per kubieke meter). Vorig jaar was dit nog 512 µg/m3. In Schiedam en Hoogvliet waren er pieken van 399 en 398 µg/m3. De pieken zijn deze jaarwisseling hoger dan vorig jaar. Het effect van de vuurwerkvrije zones in Rotterdam is niet te volgen op het luchtmeetnet, doordat de meetpunten niet in of naast deze zones staan. 

Weersomstandigheden

Rond de jaarwisseling was er laaghangende bewolking en mistig. Er stond meer wind dan vorig jaar. Vlak voor de jaarwisseling viel er lichte neerslag in de regio Rijnmond. Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de effecten van vuurwerk op de luchtkwaliteit. Bij mistig, koud en windstil weer zijn de concentraties veel hoger. Bij harde wind wordt de vervuiling snel verdund en verdreven en zijn de concentraties lager. Ook de hoeveelheid en het soort vuurwerk spelen een rol. Vuurpijlen die hoog in de lucht ontploffen, zorgen voor minder vervuiling in de lagere luchtlagen dan knalvuurwerk op de grond. De concentraties fijnstof waren dit jaar hoger.

www.luchtmeetnet.nl

Kijk op het landelijke luchtmeetnet voor de gemiddelde uurwaarden van de afgelopen week per meetpunt, of de app ‘mijn luchtkwaliteit’. De concentratie fijnstof in het Rijnmondgebied is te zien door te selecteren op PM 10. Op het landelijk meetnet is te zien dat op veel meetpunten in Nederland de nieuwjaarspiek fijnstof duidelijk zichtbaar is. De hoogte is afhankelijk van plaats en weersinvloeden.