DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsmanagement op niveau met een nieuw I-kwadraat

Nieuwsbericht

In Nederland zijn er geluidszones vastgesteld rond grote bedrijventerreinen. Met I2 monitoren en managen we deze geluidszones. Dit is een systeem waarin alle akoestische informatie uit de omgeving van Rotterdamse havens staat. Een volledig nieuwe versie van I2 werd in maart gepresenteerd tijdens een seminar bij DCMR in huis.

De omgeving van de Rotterdamse haven verandert voortdurend. Met I2 kunnen we de impact op het milieu hiervan berekenen. Zo geven we milieuvergunningen af op basis van deze informatie. En zijn we in staat regie te voeren op vergunde geluidniveaus zodat beschikbare ruimte van een bedrijventerrein zo efficiënt mogelijk benut wordt. Het systeem was echter in de jaren negentig ontwikkeld en toe aan vernieuwing. En dat is gebeurd. Het nieuwe rekenprogramma Geomilieu is toegevoegd, waarmee een betere modellering kan plaatsvinden. Geomilieu kan namelijk beter overweg met digitale ondergronden en luchtfoto’s. Daarnaast is DGMR raadgevend ingenieurs nu de beheerder van I2.

Partners

Het Havenbedrijf en DCMR zijn enthousiast gebruikers van I2. Frank Wolkenfelt vertelde op het seminar hoe het Havenbedrijf Rotterdam er gebruikt van maakt. Voor hen is een goede planning van de uit te geven gronden en geluidruimte van groot belang. “De beschikbare geluidruimte is beperkt, dus een optimale geluidruimteverdeling is de zorg van het Havenbedrijf en I2 is daarbij het instrument.” Rob Maat van de DCMR legde vervolgens uit hoe I2 gebruikt wordt bij het opstellen van de geluidvoorwaarden in de milieuvergunning. En dat kan vrij eenvoudig. “Je vraag een model aan uit I2, past dat aan de gewenste bedrijvigheid en geeft het weer terug aan I2. Daarmee blijft het akoestisch model actueel en worden de vergunningsvoorwaarden voor geluid duidelijk.”

Omgevingswet

Met de Omgevingswet voor de deur verandert ook de wetgeving rondom geluid. Ook daar is aan gedacht bij I2. Astrid van Wijk van de DCMR was hierbij betrokken. “Naar verwachting zullen nieuwe indicatoren worden ingevoerd zoals LDEN en LNIGHT . En daarnaast ook referentiepunten zoals Geluid Productie Plafond Industrielawaai. Deze zaken zijn allemaal aanpasbaar in I2 en daarmee is het systeem weer toekomstbestendig. Ook met de Omgevingswet.”

Meer informatie

De presentaties die tijdens het seminar zijn gegeven kunnen worden opgevraagd bij Aysin Karahisar (aysin.karahisar@dcmr.nl). Overige vragen: Matthijs Jansen (matthijs.jansen@dcmr.nl).