DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Rapport ‘Veiligheid Brzo-bedrijven, lessen na Odfjell’ van de OvV beschikbaar

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde in 2016 een onderzoek in naar de aanpak van geconstateerde veiligheidstekorten en de opvolging van de aanbevelingen zoals geformuleerd in het rapport ‘Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam’ (2013). De Raad onderzocht of de betrokken partijen, waaronder de DCMR, aan de slag gingen met het uitvoeren van verbeteringen.

De DCMR nam het verbeterprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in uitvoering. Kern hiervan is risicogericht toezicht houden en consequent handhaven bij bedrijven die de regels overtreden. De Raad ziet dit als een van de  waardevolle verbeteringen die partijen realiseerden om de veiligheid te beheersen.

De DCMR blijft zich samen met de andere betrokken partijen inzetten om daar waar nodig en mogelijk verdere verbeteringen door te voeren.

Het rapport 'Veiligheid Brzo-bedrijven, lessen na Odfjell' kunt u lezen op de website van de OvV.