DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR viert 50 jaar meldkamer

Nieuwsbericht

Het begon in 1967 met een keukentafel, wat stoelen en een telefoon. 50 jaar later registreert onze Meldkamer jaarlijks zo’n 30.000 meldingen van bedrijven en bewoners over overlast en milieu-incidenten in het Rijmondgebied. En wie jarig is, blikt terug.

Wat ooit begon als de Centrale Meld- en Regelkamer heet nu de Meldkamer. In het eerste verslag dat terug te vinden is in het archief werden klachten omschreven als roet, rook, stof, stank, zure nevel, olielucht, rotte eieren, chloor, rotte vis en zoete lucht. Zelfs kattenpis. ‘Dat zijn geuren die we vijftig jaar later nog steeds doorkrijgen via telefoon en de website. Hoewel we de laatste jaren een teruggang zien in het aantal stankklachten. Lawaaiklachten nemen daarentegen een vlucht’, zegt Marko Oudenaarden. ‘Denk aan lawaai van de horeca, evenementen, vliegtuigen en windturbines.’

Naar binnen lullen

De Meldkamer startte met vier medewerkers. Zij waren ‘all round’ inzetbaar, dus ze zaten zowel achter de telefoon als in de auto – met hun neus uit het raam hangend – op zoek naar de stankbron. Daar kregen ze al snel handigheid in. De volgende stap was binnen zien te komen bij het bedrijf in kwestie. Vooral in de eerste jaren was er nogal eens verzet en hield de portier het hek gesloten. ‘Je moest je naar binnen lullen’, aldus een medewerker van het eerste uur. ‘De beginperiode was het leukst, alles was mogelijk. We hadden geen wet om op te leunen. Soms kwam je in contact met directeuren van bedrijven, die vaak niet wisten wat er onder hun voetzolen gebeurde.’

Professionaliseren

Vanaf 1973 bemanden technische studenten uit Delft de telefoon overdag en vanaf 1976 ook ’s nachts. Het inschakelen van studenten was een gouden greep. Ze waren intelligent, gemotiveerd en goedkoop. Ze maakten wel eens fouten met tellingen, maar bleken inventief. Zo hielpen ze met het ontwerpen van formulieren, waaronder klachtenformulieren. Begin jaren negentig werd gekozen voor een professionalisering van de Meldkamer en de studenten werden ingewisseld voor vaste medewerkers.

Standaardprocedure

Niet alles verandert door de jaren heen. Zoals de standaardprocedure. Een klager geeft naam en adres en probeert stank zo goed mogelijk te omschrijven. Wanneer het om geluidsoverlast gaat, vraagt de Meldkamer naar het soort geluid. Het uitgangspunt is om alle binnenkomende klachten op herkomst te onderzoeken. Als de oorzaak van de meldingen is toegewezen aan een bedrijf, dan moet de veroorzaker zo snel mogelijk maatregelen treffen. Iets anders dat niet verandert: de kwaliteit van de neuzen van de medewerkers van de Meldkamer. Voor het onderzoeken van geurklachten, vertrouwen we op hun neuzen die dan ook gecertificeerd zijn als getest reukorgaan.

Binnenkijken

Hoe het werk in de Meldkamer er anno 2017 uitziet? Bekijk de filmpjes hieronder of de fotostrip.

24/7 bereikbaar

Ook in het 51e jaar kunt u een milieuklacht- of melding blijven indienen bij de meldkamer. We zijn 24/7 bereikbaar op 0888 333 555 en via het formulier op onze website