DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Kwaliteitsborging voor het bouwen verandert

Nieuwsbericht

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunningplichtige werken. De Wet treedt 1 januari 2018, naar verwachting, in werking.

Gemeente

De Wet laat de bouwbesluittoets en het toezicht op de bouw aan private partijen over. Zij moeten hiervoor gebruik maken van een onafhankelijke kwaliteitsborger. De gemeente toetst of de geselecteerde kwaliteitsborger voldoet aan de wettelijke eisen.

De gemeentelijke toetsing bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning vervalt. Bouw- en woningtoezicht houdt de handhavende taken en bevoegdheden.

Kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger ziet tijdens de bouw toe op een werkwijze die is toegelaten door een daartoe op te richten organisatie.

Na oplevering van het bouwwerk moet hij/zij een opleverdossier bij de gemeente aanleveren. De kwaliteitsborger moet hierbij verklaren of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

Aannemer

De wet kwaliteitsborging scherpt ook de verplichtingen van de aannemer aan. Aannemers worden geacht in te staan voor de door hen te realiseren kwaliteit.

Invoering wet in fasen

Grondgebonden woningen komen als eerste aan de beurt. Meer risicovolle gebouwen worden op een later moment onder de wet gebracht.