DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Zo werken wij aan de Omgevingswet

Nieuwsbericht Nederland

De voorbereidingen op de Omgevingswet zijn in volle gang en dat doen we samen met de provincie, gemeenten, bedrijven en andere partners. In een dynamisch programma beschrijven we hoe we onze werkwijze en ambities vormgeven.

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe lokaler dat vorm krijgt, des te beter dat aansluit bij de wensen van gemeenten en inwoners. Decentraal werken wordt dus de norm. Met een minder versnipperde regelgeving en een volledig digitale omgeving heeft de Omgevingswet veel potentie om een succes te worden.

Doelen

We beschrijven in ons dynamisch programma vijf concrete doelen waar we tot aan de invoering van de wet aan werken. Concreet bereiden we ons voor met deze 5 doelen:

  • We brengen de consequenties van de Omgevingswet in kaart en adviseren hierover aan de provincie Zuid-Holland en de vjftien gemeenten in het Rijnmondgebied
  • We intensiveren onze samenwerking met partners
  • We brengen de consequenties van deze wet in kaart voor onze organisatie op het gebied van werkprocessen
  • We vergroten het kennisniveau van collega's zodat zij voorbereid zijn op een andere werk- en denkwijze
  • We oefenen invloed uit op de verdere ontwikkeling van de Omgevingswet.

Dynamisch programma

Meer weten over onze werkwijze? Bekijk de samenvatting van ons dynamisch programma.
Bijlage: overzicht pilots en projecten