DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Wijziging uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Vanaf 1 juli 2017 wordt de uitvoering van de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de risicovolle industriële bedrijven (BRZO-inrichtingen) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-inrichtingen) gewijzigd. Vanaf 1 juli 2017 kan de DCMR op basis van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht geen ondermandaat meer verlenen aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de uitvoering van VTH bij BRZO-inrichtingen en RIE4-inrichtingen in Zuid-Holland Zuid.

Met deze wijziging ligt in Zuid-Holland de taakuitvoering, verantwoording en kwaliteitsborging ten aanzien van deze bedrijven in handen van één gespecialiseerde omgevingsdienst en is de DCMR vanaf 1 juli 2017 het aanspreekpunt voor de provincie, gemeenten, bedrijven, omwonenden en andere belanghebbenden.