DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

De uitdagingen en dilemma's van de Omgevingswet [video]

Nieuwsbericht

Met de Omgevingswet in het vooruitzicht zijn we met gemeenten, provincie en partners aan het experimenteren met nieuwe werkwijzes. We willen minder regels, meer verantwoordelijkheid bij ondernemers en bewoners die meedenken bij omgevingsvraagstukken.

Integraal werken, bestuurlijke afwegingsruimte en dereguleren. Begrippen die we in onze pilots proberen te vertalen naar concrete bouwstenen waarmee we ons voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Waar lopen we tegenaan? En waar liggen de uitdagingen? En wat is de rol van omgevingsdiensten zoals de DCMR? In onderstaande film zoomen we in op twee pilots. 

Meer weten

In ons dossier over de Omgevingswet verzamelen we artikelen en publicaties over de wet.