DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Jaarlijkse beeld veiligheid Brzo-bedrijven

Nieuwsbericht

Op 6 juli 2017 is de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 met alle onderliggende rapportages aangeboden aan de Tweede Kamer. De Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). Ook provincie Zuid-Holland geeft voor burgers en belanghebbenden een jaarlijkse rapportage uit over de staat van de veiligheid van Brzo-bedrijven op haar grondgebied.

Samenwerking

Naar verwachting zal de Tweede Kamer op 11 oktober 2017 in het algemene overleg Externe veiligheid de Staat van de Veiligheid bespreken.
Voor het vierde jaar maakt de Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven onderdeel uit van de Staat van de Veiligheid. Met de Monitor rapporteert BRZO+ jaarlijks over de inspectieresultaten bij Brzo-bedrijven. Brzo-toezichthouders, waaronder de DCMR, die samenwerken in het programma BRZO+ voeren deze inspecties uit.

Rapporten

Het rapport 'Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven 2016' geeft het landelijke overzicht.