DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Toezicht op Aluchemie

Nieuwsbericht

Het bedrijf Aluchemie produceert anoden voor de aluminiumindustrie en is gevestigd in de Botlek in Rotterdam. De provincie Zuid-Holland is op grond van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht het bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht houden en handhaving.

De DCMR Milieudienst Rijnmond voert deze taken namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland uit. Naar aanleiding van vragen zette de Provinciale Staten Zuid-Holland de stand van zaken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving bij het bedrijf Aluchemie op een rij