DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt locaties asbesthoudend grit in kaart

Nieuwsbericht

Straalgritfabrikant Eurogrit maakte op 6 oktober 2017 bekend dat in partijen straalgrit geringe hoeveelheden asbestvezels zijn aangetroffen. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW) heeft de regie in de zaak en brengt alle locaties waar het straalgrit is toegepast in kaart.

Melden via DCMR

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt samen met de Omgevingsdiensten en Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T). Als u een locatie waar Eurogrit straal is toegepast in onze omgeving wilt melden, dan kunt u dat doen op info@dcmr.nl.

De verwachting is dat de Omgevingsdiensten, waaronder de DCMR, binnenkort een gezamenlijke brief naar alle betrokken bedrijven sturen. Hierin worden de te nemen maatregelen opgenomen.Wij houden u op de hoogte.