DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsmetingen tijdens Crazy Sexy Cool Halloween Festival in Zuiderpark

Nieuwsbericht Rotterdam-Zuid

Laatst gewijzigd

Op zaterdag 27 oktober vindt het Crazy Sexy Cool Halloween Festival plaats in het Zuiderpark in Rotterdam. Het evenement vindt plaats van 16.00 tot 23.00 uur. De soundcheck is tussen 14.00 en 16.00 uur en mag maximaal 60 minuten duren. Wij zijn er uiteraard weer bij om het geluid te monitoren en te meten.

De Gemeente Rotterdam heeft een evenementenvergunning afgegeven voor het evenement. Onze inspecteurs monitoren en meten het geluid bij het evenement én op afstand. In de vergunningen zijn geluidgrenswaarden opgenomen. Met geluidmonitoring wordt hierop gecontroleerd en gehandhaafd. Bij overschrijding wordt de organisator aangesproken en moet het geluidsniveau verlaagd worden. We doen ook metingen, die worden gebruikt voor evaluatie van het evenement.   

Meer informatie

Foto: Danny Howe via Unsplash.