DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Onderhoudswerkzaamheden met astbesthoudende stoffen

Nieuwsbericht

Tijdens onderhoudswerkzaamheden bij bedrijven in Nederland zijn materialen gebruikt waarin mogelijk asbesthoudende stoffen zaten. Vrijdagmiddag 6 oktober berichtte het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam dat medewerkers het terrein niet mochten verlaten vanwege de vondst van asbest. Ook bij andere bedrijven in Nederland bleek onderhoudsmateriaal met asbesthoudende stoffen te zijn gebruikt.

Onderzoek bij verdachte bedrijven

Ook hier in de regio werkten bedrijven mogelijk met straalgrit waarin asbesthoudende stoffen zaten. Zo gelastte de AVR haar open dag op zaterdag 7 oktober uit veiligheidsoverwegingen af. Het bedrijf dat het verdachte straalgrit leverde, informeerde zowel de bedrijven als de verantwoordelijke ministeries hierover. De inspectiedienst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet onderzoek als er bij een bedrijf een verdenking van asbesthoudende stoffen is.