DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Ontwerp maatwerkbesluit Aluchemie gepubliceerd

Nieuwsbericht

Het bedrijf Aluchemie maakt anoden voor de aluminiumindustrie in de Botlek, Rotterdam. Het bedrijf was onlangs in het nieuws omdat het door de rechtbank is veroordeeld tot het betalen van een geldboete. Provinciale Staten en de gemeenteraad zijn hierover per brief geïnformeerd. In deze brief is gemeld dat Aluchemie een maatwerkbesluit voor verhoging van emissies heeft aangevraagd. Het ontwerp maatwerkbesluit is op donderdag 30 november gepubliceerd.

Maatwerkvoorschriften

Op 1 januari 2017 is het nieuwe Activiteitenbesluit van kracht. Hierin staan standaard emissie-eisen voor bedrijven. Die eisen staan niet meer in de omgevingsvergunning van Aluchemie. Van deze standaard emissie-eisen kan met maatwerkvoorschriften worden afgeweken. Mocht een bedrijf dit noodzakelijk achten, dan moet dat worden aangevraagd bij het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland.

Best beschikbare technieken

Aluchemie heeft op 31 januari 2017 een verzoek om maatwerk ingediend voor de emissie van zwaveldioxide (SO2) dat nagenoeg overeenkomt met de SO2-emissie-voorschriften van de vergunning van 2015, die vervallen zijn. Wij hebben dit verzoek beoordeeld en het maatwerk vastgesteld. Tevens hebben wij zelf ambtshalve maatwerk vastgesteld voor de emissie van stikstofoxiden (NOx). Dit maatwerk komt overeen met de NOx-emissie-voorschriften van de vergunning van 2015.

Met deze maatwerkvoorschriften wordt voldaan aan de Best Beschikbare Technieken, zoals deze in Europese regelgeving zijn vastgesteld, daarom moet het bevoegd gezag in dit geval instemmen met het verzoek om maatwerk.