DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Vuurwerk: flink minder fijnstof door wind en regen

Nieuwsbericht

Laatst gewijzigd

Tijdens de jaarwisseling zijn er pieken in de concentraties fijnstof door het afsteken van vuurwerk. De pieken tijdens deze jaarwisseling waren flink lager dan de afgelopen jaren, door de harde wind die er voor zorgt dat de stof snel wordt verspreid. De regen zorgt ervoor dat het fijnstof snel neerslaat. Een uur later waren de fijnstofconcentraties weer gedaald naar het normale niveau.

De DCMR meet van uur tot uur de concentraties van fijnstof op een aantal meetpunten in de regio. Fijnstof is een verzamelnaam voor zeer fijne stofdeeltjes die de lucht verontreinigen. Bij inademen kunnen deze stofdeeltjes tot diep in de longen komen. 

Pieken
In Rotterdam aan de Zwartewaalstraat mat de DCMR de hoogste piek van 332 µg/m3 (microgram fijnstof per kubieke meter). Vorig jaar was dit nog 852 µg/m3. Op Rotterdam Pleinweg was er een piek van 225 µg/m3 om 19:00, vanaf 18:00 uur mocht er vuurwerk worden afgestoken. De pieken zijn deze jaarwisseling lager dan voorgaande jaren. Het effect van de vuurwerkvrije zones in Rotterdam is niet te volgen op het luchtmeetnet, doordat de meetpunten niet in of naast deze zones staan. 

Weersomstandigheden
Rond de jaarwisseling was er veel wind en regen, dat zorgt ervoor dat het fijnstof snel wordt verspreid en wordt neergeslagen door de regen. Vlak voor de jaarwisseling is er in regio Rijnmond zeer veel regen gevallen. Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de effecten van vuurwerk op de luchtkwaliteit. Bij mistig, koud en windstil weer zijn de concentraties veel hoger. Bij harde wind wordt de vervuiling snel verdund en verdreven en zijn de concentraties lager. Ook de hoeveelheid en het soort vuurwerk spelen een rol. Vuurpijlen die hoog in de lucht ontploffen, zorgen voor minder vervuiling in de lagere luchtlagen dan knalvuurwerk op de grond.

www.luchtmeetnet.nl
Kijk op het landelijke luchtmeetnet voor de gemiddelde uurwaarden van de afgelopen week per meetpunt, of de app ‘mijn luchtkwaliteit’. De concentratie fijnstof in het Rijnmondgebied is te zien door te selecteren op PM 10. Op het landelijk meetnet is te zien dat op veel meetpunten in Nederland de nieuwjaarspiek fijnstof duidelijk zichtbaar is. De hoogte is afhankelijk van plaats en weersinvloeden.

 

Foto: Andrey Larin via Unsplash