DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Let op lood

Nieuwsbericht Rotterdam

Op verschillende plaatsen in Rotterdam is de bodem vervuild met lood. Dat is niet goed voor de gezondheid. Zeker niet voor jonge kinderen. Zij kunnen door buitenspelen in aanraking komen met lood in de bodem. Contact met lood kan invloed hebben op het leervermogen van kinderen. Vooral voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar kan lood schadelijk zijn.

De gemeente wil daarom zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen in aanraking komen met lood. Kinderen moeten op een gezonde manier kunnen buitenspelen. Zo krijgen ze beweging en komen ze in contact met elkaar en met de natuur. De gemeente moedigt dat graag aan en vindt het belangrijk om de vervuiling met lood aan te pakken.

Er is de afgelopen jaren al veel gedaan om te voorkomen dat mensen lood binnenkrijgen. Lood is bijvoorbeeld uit verf en benzine gehaald. En in veel woningen zijn waterleidingen van lood weggehaald en vervangen. Een belangrijke stap is ook het aanpakken van de vervuiling die nog in de bodem zit. De DCMR werkt hier samen met de gemeente aan.

Meer informatie
Via de website www.rotterdam.nl/letoplood vindt u meer informatie over lood in de bodem, wat de gemeente eraan doet en wat u zelf kunt doen.