DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte bekend

Nieuwsbericht Rotterdam

De Europaweg, havenspoorlijn en de industrie op de Maasvlakte dragen in ongeveer gelijke mate bij aan geluidhinder in Westvoorne. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte’ van de DCMR. Hoewel wegbeheerder, spoorbeheerder en de industrie voldoen aan de wet kan bij vervangingsmomenten worden gekeken welke kansen er zijn voor geluidreductie.

Met een innovatieve meettechniek en een bewonerspanel zijn in het project geluidmeetnet Maasvlakte de geluidbronnen in kaart gebracht. In het rapport Resultaten geluidmeetnet Maasvlakte is het project beschreven.

Het meetnet

Voor geluidmeetnet Maasvlakte is een nieuw geluidmeetnet ontwikkeld door de DCMR, Universiteit Gent en TNO. Het meetnet is een unieke combinatie van een geavanceerde meettechniek, verschillende opstellingen van rijen microfoons, meteorologische modellen en schaalgrootte. Een jaar lang is er gemeten. Dit allemaal bij elkaar is niet eerder vertoond in de wereld.

Bewonerspanel

Naast het daadwerkelijk meten, is door  bewoners uit Westvoorne meegeluisterd. Zij gaven, als lid van een bewonerspanel, aan wanneer en in welke mate geluidhinder werd ondervonden. De gegevens van het meetnet zijn gekoppeld aan deze hinderregistraties. Hierdoor werd duidelijk bij welke geluidbronnen maatregelen effectief kunnen zijn om de geluidhinder in de gemeente Westvoorne te verminderen.

Geluidbronnen

Bij de verschillende windrichtingen is duidelijk te onderscheiden uit de resultaten welke bronnen een bijdrage leveren aan de overdracht van geluid naar Westvoorne. Voor de momenten met veel geluidoverdracht is dit geluid van de Europaweg, havenspoorlijn en bronnen bij de industrie. Deze drie sectoren dragen ongeveer in gelijke mate bij aan de geluidhinder in Westvoorne. Uit de resultaten blijkt ook van welke concrete activiteit het geluid komt.  

Vervangingsmomenten

De resultaten van geluidmeetnet Maasvlakte vormen een goede basis om de dialoog aan te gaan met de broneigenaren over de mogelijkheden voor geluidreductie aan (of bij) de bron. Gemeente Westvoorne en het Havenbedrijf Rotterdam zullen hiervoor het initiatief nemen. Omdat de wegbeheerder, spoorbeheerder en industrie voldoen aan de wet kan bijvoorbeeld bij vervangingsmomenten worden gekeken welke kansen er zijn voor geluidreductie.