DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stank in Pernis - wat doet de DCMR?

Nieuwsbericht Pernis

15 februari bezocht De heer De Lange uit Pernis de DCMR. Een prettig bezoek waarbij hij uitgebreid is geïnformeerd over wat de milieudienst doet in het dorp. Experts informeerden hem over elektronische neuzen en luchtmetingen in Pernis en de uitstoot van stoffen door de industrie en stank.

Bij een bijeenkomst over industriële veiligheid met burgemeester Aboutaleb twee weken eerder is Ab de Lange uitgenodigd om de DCMR te bezoeken. Daar ging hij enthousiast op in.

Meldkamer


Allereerst stond een bezoek aan de meldkamer op het programma. Daar legde een medewerker van de meldkamer uit hoe zij de luchtkwaliteit en de uitstoot van schadelijke stoffen door de industrie in de gaten houdt. In onze regio monitort de DCMR het netwerk van 250 elektronische neuzen die veranderingen van de samenstelling van de lucht meten.  Bij een opvallende e-nose waarschuwing waar de meldkamermedewerker zich zorgen over maakt, gecombineerd met klachten, treedt een ‘oproep-protocol’ in werking. Dan kan een inspecteur opgeroepen worden om een onderzoek in te stellen.

In het luchtlaboratorium was er uitleg over alle apparatuur waarmee de DCMR de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied meet.

Stank

De Lange heeft zijn zorgen en die van vele bewoners uitgesproken over de stank in Pernis. Geuroverlast wordt veroorzaakt door de waterzuivering van een van de bedrijven. Het bedrijf is hier op aangesproken en neemt op last van de DCMR maatregelen waardoor er geen stank meer in de omgeving terecht kan komen.

Milieuoverlast melden


Tenslotte is het goed om te weten dat u met milieuoverlast of –meldingen over een bedrijf in het Rijnmondgebied 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht kunt bij de DCMR-meldkamer. Via de website milieumelding indienen of telefonisch: 0888 – 333 555.