DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bezoek leden Klankbordgroep Rozenburg aan DCMR

Nieuwsbericht Rozenburg

Donderdag 22 maart bezochten Loek Jansen en Joop Mookhoek uit Rozenburg de DCMR. Aanleiding was de toekomst van de geluidmast in Rozenburg. Ook wilden Loek en Joop meer weten over de meldkamer en het luchtmeetnet. Het bezoek was een wederzijds genoegen.

De heren kennen het werkgebied van de DCMR. Joop werkte voor een raffinaderij, nu Gunvor, en Loek voor de brandweer: onder andere op de meldkamer en als duiker. Beiden wonen er al jaren, in Rozenburg. Sinds twee jaar zijn onze bezoekers lid van de werkgroep van de Klankbordgroep Rozenburg.

Meldkamer

Na een koffie in het bedrijfsrestaurant schieten we naar de 6e verdieping in het DCMR-gebouw. Daar is de 24/7 meldkamer. Anne Kegge, een ervaren meldkamermedewerker, ontvangt ons. Zij legt uit hoe het werkt: “Een inwoner van Rozenburg belt ons over een olielucht. Ik onderzoek wat er aan de hand kan zijn: Hoe staat de wind, reageren de elektronische neuzen, wat meet het luchtmeetnet. Of heeft een bedrijf in de buurt van Rozenburg misschien een melding gemaakt van een ongewone situatie. Meestal stuur ik direct een collega het gebied in om de bron te achterhalen.”

Geluid

Loek en Joop hebben zich jaren verzet tegen de geluidoverlast van de Calandbrug in Rozenburg. Met Actiegroep Decibel om het probleem op de agenda te krijgen. Prorail zorgde voor aanpassingen aan de brug, maar de overlast was nooit helemaal weg. In 2020 rijden de treinen over het nieuwe Theemsweg tracé. De Calandbrug wordt dan buiten gebruik genomen. Het is dus nog even geduld hebben.
De gemeente en de DCMR hebben destijds onder andere voor het huis van Loek een geluidmast met meetapparatuur geplaatst voor geluidmetingen aan de brug. De mast staat er nog. Loek: “Ik zou deze mast, nu die niet meer gebruikt wordt, graag gebruiken om een e-nose in te hangen.” Loek gaat dit opnemen met de gebiedscommissie.

Lucht

In het luchtlaboratorium kunnen we ons technisch hart ophalen. Han Scaf van bureau lucht vertelt waarom en hoe de DCMR bepaalde stoffen meet om de luchtkwaliteit te monitoren. Han: “Apparaten waarmee we dat doen staan hier. Tijdelijk. We ijken ze hier en zetten ze weer terug in de luchtmeetstations in het Rijnmondgebied.” De metingen van de DCMR zijn realtime te volgen op www.luchtmeetnet.nl.

Milieu-overlast

Met milieuoverlast of –meldingen over een bedrijf in het Rijnmondgebied of op Goeree-Overflakkee, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij onze meldkamer. Via de website kunt u een milieumelding indienen of telefonisch: 0888 333555.

Klankbordgroep Rozenburg

Meer weten over de Klankbordgroep Rozenburg? Kijk dan op www.klankbordgroeprozenburg.nl