DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Vervaldatum luchthavenregeling voor helikopters Spoorlaan Den Haag gewijzigd

Nieuwsbericht Den Haag

Op 20 januari 2018 is de luchthavenregeling voor helikopters aan de Spoorlaan in Den Haag in werking getreden. In die luchthavenregeling is opgenomen dat deze per 1 april 2018 zal vervallen. Om die reden hebben Gedeputeerde Staten 27 maart jl. besloten de vervaldatum van de luchthavenregeling Spoorlaan te wijzigen naar 1 april 2020.

Daarnaast is de inrichtingstekening vervangen en hoeft het format voor registratie niet meer door Gedeputeerde Staten te worden vastgesteld, omdat dit format als bijlage 3 bij de luchthavenregeling is opgenomen. De luchthavenregeling is voor het overige inhoudelijk niet gewijzigd. Download hier de luchthavenregeling én de Verklaring Veilig gebruik luchtruim.

Het wijzigen van de vervaldatum maakt het mogelijk het gebruik van de luchthaven te evalueren op het gebied van luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid, en economische consequenties. Om deze evaluatie hebben Provinciale Staten gevraagd bij de vaststelling van de luchthavenregeling in 2015. Het doel is de uitkomsten te betrekken in een eventueel verlengingsbesluit.

De luchthaven kan pas gebruikt worden wanneer ook de omgevingsvergunning verleend is door gemeente Den Haag.

400 starts en 400 landingen per jaar

Met de luchthavenregeling kunnen op jaarbasis 400 starts en 400 landingen worden uitgevoerd. Deze starts en landingen mogen enkel plaatsvinden tussen:
•    een kwartier voor zonsopgang, maar niet voor 7:00 uur, en
•    een kwartier na zonsondergang, maar niet na 19:00 uur.
Dagelijks mogen niet meer dan 10 starts en 10 landingen worden uitgevoerd. Tot slot mogen geen commerciële rondvluchten worden uitgevoerd. Met deze beperkingen en vliegroutes die zo min mogelijk over de woonbebouwing lopen, verwacht de provincie dat geluidoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Beroep aantekenen

Tot zes weken na publicatie kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de luchthavenregeling bij de Raad van State. Voorwaarde hiervoor is dat de belanghebbende eerder een zienswijze heeft ingediend of aannemelijk kan maken dat hij of zij dit niet eerder heeft kunnen doen, dan wel dat hij of zij het niet eens is met een wijzigingen in de luchthavenregeling ten opzichte van de ontwerpluchthavenregeling. De kennisgeving wordt op vrijdag 30 maart gepubliceerd op www.overheid.nl.

Melding van overlast

Wanneer u hinder ervaart van het starten of landen van een helikopter op de luchthaven aan de Spoorlaan te Den Haag, kunt u dit melden bij ons, via telefoonnummer 0888 333 555.