DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Energiebesparing bij basisscholen

Nieuwsbericht Rotterdam

Energiebesparing staat hoog op de politieke agenda, vanwege o.a. de klimaatverandering en de behoefte om te stopen met het gebruik van aardgas. De DCMR Milieudienst Rijnmond is met een nieuwe aanpak gestart om het energieverbruik bij basisscholen terug te dringen Het stimuleren en enthousiasmeren van scholen om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing, in plaats van ”ouderwets” toezichthouden, is uitgangspunt van deze nieuwe aanpak.

 

Scholen in actie

Begin 2017 trapten we af met een voorlichtingsbijeenkomst voor de schoolbesturen en gemeenten binnen het Rijnmondgebied. Hierin kwam de milieuregelgeving aan bod, maar werd ook het belang van een goede samenwerking tussen besturen en gemeenten benadrukt. De verschillende subsidiemogelijkheden werden besproken en een van de schoolbesturen vertelde over hoe energiebesparing leidde tot een financieel succesverhaal.

Daarna kwam de scholen in actie. Voor 1 januari 2018 moesten zij een plan van aanbak voor energiebesparing bij de DCMR indienen. Hierin werd uiteraard rekening gehouden met de reikwijdte van de bestaande regelgeving. Op de scholen te helpen kregen zij een voorbeeldplan tot hun beschikking.

Resultaten

In totaal zijn 510 scholen aangeschreven. Voor deze scholen zijn 57 schoolbesturen verantwoordelijk (van 1 tot 71 basisscholen in beheer). Meer dan de helft van de scholen, 257, heeft een plan opgesteld. Hieruit blijkt dat 120 scholen een energiebesparingsplicht hebben[1]. In totaal worden door de scholen tot 2020 319 energiebesparende maatregelen genomen. Dat betekent een besparing van bijna 566 ton CO2.  Een gemiddeld huishouden verbruikt gemiddeld 3,6 ton CO2 per jaar. De scholen besparen dus evenveel als 157 woningen.

Met elkaar hebben we nu al een mooi resultaat bereikt waar we trots op mogen zijn. Een reactie van ruim 50% is hoog. Niet alleen hebben scholen meer inzicht gekregen in hun eigen verbruik en besparingsmogelijkheden, maar scheelt het de DCMR ook tijd aan controlebezoeken.

Energiebesparende maatregelen

De basisscholen hebben verschillende energiebesparende maatregelen in hun plannen gezet. Een aantal aanpassingen richten zich op gedrag:

  • Verlichting en apparaten uitzetten als er geen les wordt gegeven. Denk aan de digiborden die in slaapstand aan blijven staand.
  • Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen.
  • In warme periodes de kachel uitzetten.
  • Zorg ervoor dat de energiegegevens beschikbaar zijn, zo kan je monitoren en energie besparen (meten is weten).

Andere maatregelen richten zich op het aanpassen van het gebouw. Een wat meer ingrijpende maatregel is bijvoorbeeld het isoleren van de spouwmuur. Dit vraagt om een wat grotere financiële investering.

Hoe nu verder?

Van 253 bassischolen verwachten wij nog een plan van aanpak. Wij nemen binnenkort contact met hen op. Als deze scholen net als de andere scholen hun plannen maken en realiseren dan levert dit een besparing van 500 ton CO2 extra op.

 

Energiebesparing bij scholen

[1] In het Activiteitenbesluit staat dat men verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen die in vijf jaar of korter worden terug verdiend.