DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Op controle met de milieu-inspecteur

Nieuwsbericht Krimpen aan den IJssel

Al 30 jaar controleren we of Krimpense bedrijven de milieuwetgeving naleven. Wat doet zo’n inspecteur zoal? Een redacteur van het Krimpense magazine De Klinker ging mee voor een kijkje achter de schermen.

Plaats van handeling: Bermhoek Technics Engineering B.V. Dit bedrijf aan de Stormpolderweg maakt staalconstructies. “Trappen en leuningen, maar ook grote dragende constructies”, vertelt bedrijfsleider Wim van Zwienen. Vandaag bezoekt DCMR-inspecteur Esther van der Lee het bedrijf. Na een kort kennismakingsgesprek gaat ze de loods in. Hier wordt gebrand, geponst, gewalst en gelast. De ruimte staat behoorlijk vol nieuwe en gebruikte materialen, gereedschappen en machines. Enige orde is lastig te ontdekken, maar dat is voor Esther geen probleem. “Ik focus mij alleen op milieuregels. En rommel hoeft helemaal niet erg te zijn.”

Esther pakt het gestructureerd aan. “Ik loop altijd een rondje met de klok mee. En ik weet waar ik op moet letten.” Dat blijkt. In no time heeft Esther de laskarren in het oog, waarvan ze de gasflessen geroutineerd checkt op omvalbeveiliging, afsluiters en keuringsstickers.

Esther controleert een gasfles
Esther controleert een gasflesFoto: Ellen Hameeteman

In een hoekje vindt ze een gasfles die los staat. “Kijk, deze moet eigenlijk tegen omvallen beschermd zijn. Dat is niet het geval en dat kan gevaarlijk zijn.” Zo kan er een scheurtje in de fles komen, waardoor hij ongecontroleerd, net als een luchtballon, door de ruimte kan schieten. Esther schrijft er geen boete voor uit, maar geeft het bedrijf een termijn waarbinnen het de situatie moet verbeteren. “Gaat het om onomkeerbare overtredingen, zoals bijvoorbeeld lozing van giftige stoffen, dan beboeten we wel direct.” Even verder stuit Esther op blikken en jerrycans met verf en andere vloeistoffen. Ze bekijkt nauwkeurig de etiketten. “Mogelijk moeten deze blikken in een speciale opslagvoorziening, omdat ze niet onder de viscositeitsregeling vallen. En in deze flessen zit hydrauliekolie. Dat is bodembedreigend, dus die moeten in een lekbak staan.”

De inspecteurs van de milieudienst komen in principe altijd onaangekondigd langs. “Hoe vaak we komen hangt erg af van het soort bedrijf. We controleren tegenwoordig risicogericht. Bij bedrijven waar al eens overtredingen waren, komen we bijvoorbeeld vaker.” Als Esther klaar is met haar ronde, neemt ze samen met Van Zwienen alle aantekeningen door. Op haar iPad vult ze een digitaal inspectieformulier in. Van Zwienen krijgt een maand om alle gebreken in orde te maken. De slotconclusie? Esther: “Er zijn een paar verbeterpunten, maar het valt allemaal mee.”

Deze reportage verscheen in de Klinker, het magazine van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Auteur: Ellen Hameeteman.