DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bijzondere luchthavenregeling voor voormalig Vliegkamp Valkenburg

Nieuwsbericht Katwijk

Op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk mag de drone-sector vijf jaar lang testen met het vliegen met drones. In de luchthavenregeling zijn voorwaarden opgenomen zodat hinder voor omwonenden wordt voorkomen. Remo Snijder van DCMR was betrokken bij de totstandkoming van de regeling en is trots op het resultaat: er is innovatieruimte gecreëerd voor bedrijven én aandacht voor de leefkwaliteit van de omgeving. Remo licht dit toe door het beantwoorden van vier vragen.

Wat gaat er gebeuren op het voormalig vliegkamp?

Het vliegkamp krijgt een nieuwe bestemming. Het gebied wordt in 10 tot 20 jaar ontwikkeld tot een woon-, werk- en recreatiegebied. Zo komt er een duurzame wijk met maximaal 5.000 woningen. In de tussentijd krijgen bedrijven in drones de ruimte om er te testen de komende vijf jaar.

Wat houdt de luchthavenregeling in?

Een luchthavenregeling moet voorkomen dat er geluidshinder of onveiligheid ontstaat door een luchthaven. De DCMR stelt de luchthavenregeling op namens de provincie Zuid-Holland. Het vliegkamp is een gebied in ontwikkeling, een plangebied dat nog niet volledig is ingekleurd. Dat vraagt om flexibiliteit in een luchthavenregeling. In overleg met de gemeente Katwijk en de aanvrager van de regeling, het Rijksvastgoedbedrijf, bevat de regeling daarom een constructie met een flexibele testzone. De locatie waar de drones mogen vliegen kan wisselen in de loop van de tijd. Na vijf jaar wordt de regeling opnieuw tegen het licht gehouden in het kader van mogelijk nieuw ontwikkelde delen van het gebied.

Hoe heb jij bijgedragen aan de regeling?

Uitgangspunt voor ons is: ondernemers mogen de ruimte krijgen om te experimenteren met drones, maar omwonenden mogen daar niet de dupe van worden. Normaal gesproken stellen we een geluids- en veiligheidscontour vast om hinder te voorkomen. In deze situatie was dat onmogelijk, omdat er nog te weinig bekend is over het geluid dat drones veroorzaken. Datzelfde geldt voor veiligheid. Met de beschikbare kennis heb ik met collega’s een worst-case benadering in de regeling toegepast. Dat houdt in dat er niet gevlogen mag worden binnen een afstand van 150 meter tot de grens van het luchthavengebied. Daarmee hebben we het zekere voor het onzekere genomen. Daarnaast gebruiken we deze case om meer kennis op te doen bij de toepassing van drones. In de regeling is daarom voor het Rijksvastgoedbedrijf een extra monitoringsverplichting opgenomen. Met deze data kunnen we een volgende luchthavenregeling nog secuurder en passender maken.

Waar ben je het meeste trots op?

De luchthavenregeling is een mooi voorbeeld van hoe we meewerken aan een innovatieve ontwikkeling, maar de veiligheid en leefomgeving niet uit het oog verliezen. Voor de langere termijn zal je zien dat drones steeds meer worden gebruikt voor bijvoorbeeld controles of inspecties. Met de kennis die we hier opbouwen kunnen we in de toekomst steeds beter inschatten wat de invloed is van drones op de omgeving. Daarmee kunnen we niet alleen straks nauwkeuriger bepalen of er na 5 jaar ook nog ruimte is voor een testcenter op Valkenburg, maar kunnen we bij veel meer ontwikkelingen gebruik maken van de kennis die we hier opdoen.

Foto: Sorasak via Unsplash