DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bodemsanering Merwe4Havens: wat doet DCMR?

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Namens het gemeentelijk cluster Stadsontwikkeling Ruimte & Wonen van Rotterdam vervult DCMR de rol van opdrachtgever voor de sanering van de bodem van de voormalige gasfabriek Keilehaven in het Merwe-Vierhavensgebied.

DCMR geeft vanuit die rol sturing aan het project. Het gaat dan om zaken als wanneer en hoe vergaand moet worden gesaneerd en welke financiële ruimte beschikbaar is. Ook verlenen wij de benodigde vergunningen en houden toezicht op de sanering. Op dit moment is die opdrachtgeversrol het belangrijkst. Die wordt vervuld door Marc Groenenboom en Hub Meuffels van ons bureau bodem. Zij werken nauw samen met het Ingenieursbureau van Stadsontwikkeling Rotterdam en het team van Rotterdam Makers District.

Sturen

We sturen primair op de projectvoortgang in relatie tot het beschikbare budget en op kwaliteit: hoe realiseren we met de beschikbare middelen een sanering die voldoet aan het bodembeleid, duurzaam is en ruimte geeft aan de ambities van de stad. Hub: “We saneren niet om te saneren. We saneren om herontwikkeling en transitie mogelijk te maken. Hier in M4H staat van alles te gebeuren.”

Communiceren

Verder is DCMR betrokken bij het overleg van de gemeente met het Ministerie van I&W over de programmering van de aanpak van alle gasfabriekslocaties in Rotterdam. Bij een project van deze omvang en met dit soort verontreinigingen ondervindt de omgeving van de locatie hinder. Communicatie is daarom van wezenlijk belang, DCMR is hier nauw bij betrokken.

Toetsen

Naarmate de sanering vordert, worden de andere rollen belangrijker. Op dit moment wordt voorzien dat er meerdere saneringsplannen nodig zijn. Experts van het bureau bodem moeten deze toetsen aan het Rotterdamse bodemsaneringsbeleid.

Vergunnen

Ook zullen verschillende experts van DCMR vergunningen gaan opstellen, bijvoorbeeld voor het opzetten van een opslaglocatie voor herbruikbare grond, voor de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie en bij plannen voor sloop en nieuwbouw.

Toezicht houden

Last but not least, houden wij natuurlijk toezicht op de uitvoering van de sanering en de grondstromen op de locatie. Op de locatie worden grote hoeveelheden verontreinigde grond ontgraven en zijn tegelijkertijd verschillende aannemers aan de slag. De toezichthouders houden een oogje in het zeil en kunnen waar nodig handhavend optreden.

Marc: “Voor ons is het een groot bodemproject waar we met veel plezier aan bijdragen. Opdat we over tien jaar trots kunnen zijn op een nog mooier en duurzamer stukje Rotterdam.”

Meer informatie over de bodemsanering M4H is te vinden op de website van Rotterdam.