DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Naar een landelijk verbod op varend ontgassen

Nieuwsbericht Nederland

Sinds 2015 geldt in de provincie Zuid-Holland een verbod op varend ontgassen van benzeen. Dat zal landelijk beleid worden. Om dat te bereiken werd maandag de Taskforce Varend ontgassen opgericht.

Het tijdens de vaart ventileren van ladingruimen is – naast een bron van hinder - schadelijk voor het milieu, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met de stoffen werken. Sinds 2015 geldt daarom in de provincie Zuid-Holland een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen.

Verbod uitgebreid

Het verbod is gaandeweg uitgebreid naar andere provincie. Nu is ook de landelijke overheid zover om een verbod af te kondigen. Hiervoor zijn – naast een aanpassing van de wetgeving – inspanningen op meerdere gebieden nodig. Daarom is op 28 mei door Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur & Waterstaat de Taskforce Varend ontgassen opgericht en zijn afspraken gemaakt. Namens de DCMR heeft directeur Rosita Thé de afspraken ondertekend

Rol Taskforce

De Taskforce moet ervoor zorgen om zo spoedig mogelijk te zorgen voor de invoering van de nieuwe regelgeving. Deze invoering vraagt om commitment en een goed samenspel van alle betrokken partijen (bevoegde gezagen en bedrijfsleven) om de benodigde infrastructuur voor dampverwerking te ontwikkelen en het toezicht en de handhaving vorm te geven. Het landelijk verbod moet uiteindelijk zorgen voor 98 procent minder uitstoot van zeer schadelijke stoffen in 2023.

Ondertekening taskforce varend ontgassen