DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Reactie DCMR op het concept Nationale Omgevingsvisie

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

De Rijksoverheid werkt aan de Nationale Omgevingsvisie. Daarin worden voor de langere termijn keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van onze omgeving. In onze zienswijze vragen wij - mede namens een aantal regiogemeenten waar wij voor werken - aandacht voor een vijftal thema’s.

De Nationale Omgevingsvisie gaat bijvoorbeeld over de klimaat- en energietransitie en keuzes over sterke, leefbare steden met voldoende ruimte voor wonen, werken en bewegen. Tot 18 mei kon er een zienswijze gegeven worden over het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor milieueffectrapportage (PlanMER). Om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de voorbereiding van de Nationale Omgevingsvisie mee te wegen is vroeg gestart met de eerste stappen van de milieueffectrapportage. Ons dagelijks werk direct raakt aan de inhoud van de Nationale Omgevingsvisie. Vanuit onze verantwoordelijkheid en betrokkenheid, vragen wij in onze zienswijze aandacht voor de volgende onderwerpen:

  1. Doorvertaling doelen in (de uitvoering van) landelijk en regionaal beleid;
  2. Samenhang landelijk, provinciaal en gemeentelijke omgevingsvisies;
  3. Alternatiefontwikkeling en afweging;
  4. Suggesties en opmerkingen over de methodische aanpak;
  5. Volledig doorlopen van de beleidscyclus.

Meer lezen?

Download hier onze volledige zienswijze voor het op te stellen milieueffectrapport voor de Nationale Omgevingsvisie.