DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stijging geluidsmeldingen over luchtverkeer zet door

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Het aantal meldingen over vliegverkeer in de Rotterdamse regio steeg in 2017 opnieuw. Dat blijkt uit de jaarrapportage met een analyse over geluidmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport die DCMR publiceert. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport. Opvallend is dat de meeste meldingen gedaan worden over de grote luchtvaart terwijl het aantal vluchten daarvan daalde.

Het afgelopen jaar kwamen 17.656 meldingen binnen over vliegtuiggeluid tegenover 13.388 in 2016. Ruim 16.000 meldingen gingen over verkeersbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport, ingediend door bijna 1.100 mensen. Ruim 10.000 van deze meldingen werden ingediend door 20 bewoners die frequent aangaven hinder te ondervinden.

Mogelijke verklaringen

Harde feiten voor de toename van de meldingen zijn er niet. Een aantal analyses zijn er wel:

  • Routeafwijkingen.
    De interferentie met Schipholverkeer neemt met de jaren toe, waardoor het Rotterdamse luchtverkeer vaker van de route moet afwijken. Deze situatie treedt onder meer op bij een bepaalde baancombinatie op Schiphol in relatie tot de baanrichting die op Rotterdam in gebruik is. Uit analyse blijkt dat bij deze afwijkende vluchten de kans dat er een melding wordt ingediend drie keer zo groot is.
  • Er is een toename van verkeersbewegingen boven de regio met een andere bestemming dan Rotterdam. Het aantal meldingen hierover neemt jaarlijks toe.
  • Afgelopen jaar was er veel media-aandacht voor de toekomst van de Rotterdamse luchthaven.

Adviezen

De DCMR adviseert om met alle betrokken partijen structureel te werken aan het beperken van hinder. Nader onderzoek naar de haalbaarheid van de geïnventariseerde geluid reducerende en hinder beperkende maatregelen zou daarbij een eerste stap zijn, waarna prioritering kan plaatsvinden van de meest kansrijke maatregelen.

Download

Download de Jaarrapportage 2017, analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport hier.