DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Meldingen thermisch gereinigde grond voorlopig niet geaccepteerd

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

DCMR accepteert voorlopig geen meldingen waarbij thermisch gereinigde grond op basis van reguliere productcertificaten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit worden gemeld.

Eerder dit jaar werd bekend dat er in Brielle thermisch gereinigde grond toegepast is dat verontreinigde stoffen bevat. Nieuwe inzichten laten zien dat thermisch gereinigde grond uitloogeigenschappen heeft die afwijken van andere licht verontreinigde grond. Gezien de zorgplicht van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit zijn reguliere productcertificaten en partijkeuringen vooralsnog onvoldoende representatief voor de kwaliteit van het materiaal. En daarmee niet acceptabel als bewijsmiddel voor de milieu hygiënische kwaliteit van deze grond.  

DCMR vindt het op dit moment onvoldoende om thermisch gereinigde grond alleen te toetsen aan samenstellings- en emissietoetswaarden conform de productcertificaten. Momenteel vindt hier verder onderzoek naar. Zodra de resultaten beschikbaar zijn, zullen we ons standpunt heroverwegen.

Update

Op 8 maart 2019 publiceerden we een onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond. Met deze onderzoeksrichtlijn is het voor aanbieders van deze grondsoort weer mogelijk om een melding in te dienen. Om Thermisch gereinigde grond toe te passen dienen deze extra stappen van de onderzoeksrichtlijn gevolgd te zijn.