DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Met één muisklik actuele informatie over risicovolle bedrijven

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Vanaf vandaag is alle openbare informatie over risicovolle bedrijven in Zuid-Holland eenvoudig inzichtelijk en toegankelijk. Provincie Zuid-Holland maakte hiervoor samen met DCMR een interactieve kaart, de BRZO-viewer. Het initiatief voor deze vorm van informatievoorziening werd aangedragen door Willem Minderhout (PvdA).

Willem Minderhout: “ Het was in het verleden moeilijk om relevante informatie boven water te halen over risicovolle bedrijven. Met deze interactieve kaart kunnen omwonenden van bedrijven en andere geïnteresseerden heel gemakkelijk actuele informatie inzien. Dat geeft inzicht in de bedrijven, de vergunningen en de risico’s.”

Strenge veiligheidseisen voor risicobedrijven

In de industrie worden door bedrijven tijdens het productieproces regelmatig gevaarlijke stoffen gebruikt. Deze stoffen zijn nodig om (consumenten)producten te maken zoals medicijnen en kerosine. Voor veel stoffen is een vergunning nodig. Om een vergunning te krijgen moet aan allerlei veiligheidseisen worden voldaan. Zo worden de risico’s van het gebruik van gevaarlijke stoffen beperkt. Bedrijven waar veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, vallen onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Dat houdt onder andere in dat deze bedrijven aan zeer strenge veiligheidseisen moeten voldoen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. In Nederland zijn ruim 400 bedrijven aangemerkt als Brzo-bedrijf. Meer dan een kwart daarvan is gevestigd in Zuid-Holland.

Actueel overzicht

De interactieve kaart toont de locaties van de ongeveer 120 risicovolle bedrijven. Per bedrijf is alle openbare informatie beschikbaar waaronder inspectieresultaten, emissiegegevens en risico’s van dat bedrijf. Met de viewer wil de provincie omwonenden en andere belangstellenden nog beter informeren over deze bedrijven. De provincie vindt het belangrijk dat omwonenden de risico’s kennen en de manier waarop de DCMR namens de provincie vergunningen verleent, toezicht houdt en handhaaft. Gedeputeerden Rik Janssen en Floor Vermeulen en Paul van Ruiten, directielid DCMR lanceerden vandaag de interactieve viewer.

Gedeputeerden Rik Janssen en Floor Vermeulen lanceren met DCMR-directielid Paul van Ruiten de BRZO-viewerFoto: Provincie Zuid-Holland