DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Smog door ozon

Nieuwsbericht Nederland

Ook vandaag en morgen is er in de lucht smog door ozon. Morgen zal lokaal de luchtkwaliteit 'slecht' zijn in de randstad. De website www.luchtmeetnet.nl geeft mensen die gevoelig zijn voor smog het advies om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog.

Ozonverwachting voor komende dagen

Vanwege de aanhoudende tropische temperaturen zijn de ozonconcentraties de komende dagen in het gehele land hoog. De berekende ozon-concentraties voor vrijdag 27 juli geven aan dat de luchtkwaliteit in de randstad 'slecht' zal zijn.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen gevoelige mensen klachten krijgen en waarschuwt het RIVM. De luchtkwaliteit is dan 'slecht' volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ('zeer slecht' volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Stankcode

Vanwege het weerbeeld kunnen geuren die door bedrijven worden uitgestoten langer blijven hangen. Daarom gaf DCMR dinsdag stankcode 1 uit. Bedrijven die daarover voorschriften in hun vergunning hebben, zijn verplicht om informatie over actuele emissies en verladingen van stankstoffen door te geven aan de meldkamer van de DCMR. Ook moeten zij extra alert zijn bij werkzaamheden die stank kunnen veroorzaken.

Meer informatie

Actuele en verwachte smogniveaus staan op www.luchtmeetnet.nl, NOS-Teletekst pagina 711 en 712 en de luchtkwaliteitsapp Mijn luchtkwaliteit van het RIVM, GGD Amsterdam, provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, Omgevingsdienst Regio Arnhem en DCMR.

Verwachte luchtkwaliteit op vrijdag 27 juli
Verwachte luchtkwaliteit op vrijdag 27 juliFoto: luchtmeetnet.nl