DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Stankcode 1 voor het Rijnmondgebied opgeheven

Nieuwsbericht Meerdere wijken

Vanaf 10.00 uur heeft de DCMR stankcode 1 voor het Rijnmondgebied opgeheven.

Op 24 juli stelde de DCMR een stankcode in. Door de weersomstandigheden was er meer risico op stankoverlast. Bedrijven moesten daarom maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan.