DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Maatregelen bij proef bodemsanering Broekpolder Vlaardingen

Nieuwsbericht Vlaardingen

Op de plek van het nieuw aan te leggen Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen doet de provincie Zuid-Holland een proef bodemsanering. De DCMR voert de proef uit in overleg met de Federatie Broekpolder en de gemeente Vlaardingen.

De proef startte maart 2018 met het aanleggen van een terp van grond, waarop het Rottahuis en het Spijkenisserhuis worden nagebouwd. Nu blijken de terp en het talud op een aantal plaatsen instabiel. Hierdoor moet een aantal maatregelen worden genomen.

Steunberm

Tegen een deel van de terp aan de westzijde wordt een steunberm aangebracht. Dit is een ophoging met grond tegen het talud aan, die lager blijft dan de terp zelf. De steunberm komt aan de westkant van het grondlichaam, aan de kant van het Broekpolderpad, en wordt circa 100 meter lang en 10 meter breed.

Sloot gedempt

Door het aanbrengen van de steunberm wordt een sloot direct ten westen van de terp gedempt. Voor het in stand houden van de ontwatering van het gebied wordt ten zuiden van de terp een nieuwe doorgang gegraven tussen al bestaande watergangen. Waar de nieuwe watergang de mountainbike route en een wandelpad kruist, worden duikers aangelegd.  

Hekken rondom de terp

Vanwege de instabiliteit van de terp en het talud en de veiligheid van bezoekers en recreanten zijn er bouwhekken om de terp gezet. Naar verwachting kan het hek na het aanbrengen van de steunberm worden verwijderd.   

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden starten op 20 augustus en worden eind augustus afgerond.

Proef

Met de proef testen we wat de gevolgen zijn op het grondwater wanneer er een ophoging wordt aangebracht met grond. Zo’n leeflaag wordt voor een deel van de Broekpolder gezien als een mogelijk geschikte saneringsmethode. Het onderzoek wordt uitgebreid met geotechnisch onderzoek naar de stabiliteit van de ondergrond. Hiervoor zal er met enige regelmaat een onderzoeksbureau in het gebied bezig zijn.