DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Actie bij Logistic Centre Rotterdam

Nieuwsbericht Rotterdam-Zuid

Vandaag bezochten toezichthouders van de DCMR, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, zeehavenpolitie en Bouw- en woningtoezicht gemeente Rotterdam het bedrijf Logisitic Centre Rotterdam. Dit bedrijf is gevestigd aan de Albert Plesmanweg (Waalhaven) in Rotterdam. Bij het bedrijf werden gevaarlijke stoffen opgeslagen in kluizen, zonder dat die kluizen waren uitgerust met goedgekeurde brandbeveiligingsinstallaties. Ook werden stoffen buiten deze beveiligde locatie opgeslagen, tegen de regels in.

Het bedrijf kreeg al eerder van ons opdracht de overtredingen te beeindigen, maar bij hercontrole bleek het zich niet aan de regels te houden.

Risicovolle situatie
Het bedrijf is gevestigd op een risicovolle locatie, met woningbouw en de A15 in de buurt. DCMR en de brandweer concludeerden vanochtend bij een uitgebreide controle dat er bij het bedrijf een acuut gevaarlijke situatie was ontstaan. Daarom was nu ingrijgende actie nodig. In opdracht van het college van B&W van Rotterdam grepen we vandaag bij het bedrijf in. De gevaarlijke stoffen die op het terrein aanwezig waren, zijn inmiddels veilig afgevoerd. Daarmee is de risicovolle situatie weggenomen. We monitoren of het bedrijf niet opnieuw in de fout gaat.