DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidsoverlast door het testen van vuurwerk

Nieuwsbericht Westvoorne

Laatst gewijzigd

Op de locatie van de Schietbaan Europoort aan de Krabbeweg 125 in Rotterdam steekt Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met enige regelmaat vuurwerk af. Zij controleert of goedgekeurd consumentenvuurwerk daadwerkelijk aan de Europese eisen voldoet die aan dit vuurwerk worden gesteld. Voldoet het geteste vuurwerk niet aan de normen dan mag het niet worden verkocht. Hiermee wordt de consumentenveiligheid bevorderd. Wel ervaren omwonenden geluidsoverlast.

Geluidsoverlast

Op oudejaarsdag en oudejaarsavond wordt een grote variëteit aan consumentenvuurwerk afgestoken. Dat is vuurwerk gericht op lichteffecten en vuurwerk dat harde knallen geeft. Al dit vuurwerk moet worden getest. Als gevolg van het testen ervaren omwonenden geluidsoverlast.

ILT probeert deze geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Zij doet dit onder andere door tussen bepaalde tijden te testen, door rekening te houden met het assortiment dat op een dag wordt getest, en wanneer mogelijk te kijken naar de weersomstandigheden.

Vergunning

Conform de huidige vergunning mag er in totaal 25 dagen vuurwerk worden getest. Het testen is toegestaan tussen 9:00 uur en 17:00 uur. De testdagen worden minimaal 24 uur van te voren bij onze meldkamer gemeld. Zowel DCMR als ILT zijn van mening dat de testen zo min mogelijk overlast moeten veroorzaken bij omwonenden.
Wij zijn in overleg met ILT en andere partijen waaronder de gemeenten Rotterdam en Westvoorne. Geconstateerd is dat de huidige vergunning voor de locatie moet worden gereviseerd, ook door nieuwe algemene regels voor buitenschietbanen. In dit traject wordt ook aandacht besteed aan de (on)mogelijkheid voor het testen van vuurwerk.

Op 4 december 2018 heeft DCMR een brief gestuurd naar de Schietbaan Europoort. Hierin staan maatregelen die de vergunninghouder moet treffen voordat ILT weer vuurwerk kan testen op het terrein. De eigenaar dient ook een nieuwe vergunning aan te vragen inclusief een nieuw akoestisch onderzoek. De eigenaar gaat in samenwerking met ILT zorgen voor dit onderzoek. Het plan van aanpak ligt op dit moment ter beoordeling bij ons. Voor het onderzoek moeten testschoten worden gedaan.

Voortgang

Begin maart voerden we overleg met Schietbaan Europoort en een akoestisch bureau dat het akoestisch onderzoek zal doen. Zodra de uitkomst van het onderzoek bekend is en de vergunningprocedure overgaat naar een volgend stadium, vermelden wij dit op deze pagina.