DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Herontwikkeling Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel in zicht

Nieuwsbericht Krimpen aan den IJssel

Peter Heij, Directeur-Generaal Water en Bodem Ministerie van IenW, en Theo Winter, lid Raad van Bestuur Dura Vermeer, ondertekenden 26 oktober 2018 het uitvoeringscontract voor de bodemsanering en het bouwrijp maken van de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Hiertoe behoren het braakliggende vervuilde ‘EMK-terrein’ en de voormalige gemeentewerf. De herontwikkeling van de Stormpolderdijk tot een state-of-the-art bedrijventerrein komt hiermee in zicht.

Arjan Neeleman, wethouder van de gemeente Krimpen aan den IJssel: ‘Na jaren komt er in de Stormpolder weer ruimte voor bedrijven die willen uitbreiden of die onderdeel willen worden van het centrum van maakindustrie dat de Stormpolder is.’

Aanbestedingsproces

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de DCMR het werk aanbesteed. Het werk omvat naast de bodemsanering van het EMK-terrein en de voormalige gemeentewerf, ook het bouwrijp maken van deze terreinen en een tweejarige beheerfase.

Beoordeling inschrijvingen

De aanbestedingsstukken, zoals een gunningsleidraad en een vraagspecificatie, zijn door een team van deskundigen in opdracht van de DCMR opgesteld. De inschrijvingen van aannemers zijn naast de prijs beoordeeld op in de gunningsleidraad vastgestelde aspecten zoals risicomanagement, technische oplossingen, omgevingsmanagement en communicatie.

Het beoordelingsteam bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie, de gemeente, de ondernemers Stormpolder, de Stichting Belangen EMK – IJsselwijk namens burgers van de gemeente Krimpen aan den IJssel, de technisch adviseurs van de opdrachtgever en van de DCMR.

Keuze uitvoerder

De inschrijving van het bedrijf Dura Vermeer is door het team beoordeeld als de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Planning

Dura Vermeer gaat aan de slag met de voorbereidingen, te beginnen met het aanvragen van vergunningen. In het voorjaar van 2019 is een feestelijke start van de werkzaamheden gepland met ‘de eerste schep’. De planning voorziet in oplevering van het terrein in juli 2021.

Aanpak bodemsanering

Dura Vermeer saneert de bodemverontreiniging binnen het gesloten systeem van een tent onder continue luchtafzuiging en luchtbehandeling, om te voorkomen dat schadelijke stoffen worden verspreid. Het is de bedoeling dat omwonenden zo min mogelijk overlast hebben van de sanering. Na de sanering wordt het terrein bouwrijp gemaakt en opgeleverd. Gemeente Krimpen aan den IJssel neemt dan het opgeleverde terrein over van het Rijk en gaat aan de slag met de herinrichting.

Rol DCMR

De leidende rol van de DCMR in het effenen van de weg naar ontwikkeling van de Stormpolderdijk verandert, met de ondertekening, in de rol van toezichthouder op de bodemsanering op grond van Wet bodembescherming en Wet milieubeheer.