DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Meer fijnstof door vuurwerk

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Tijdens de jaarwisseling zijn er pieken in de concentraties fijnstof door het afsteken van vuurwerk. De pieken waren veel hoger dan de afgelopen jaren. Rond 2.00 uur waren de fijnstof concentraties weer gedaald naar het normale niveau. Op www.luchtmeetnet.nl is het verloop van de concentratie fijnstof goed zichtbaar.

De DCMR meet van uur tot uur de concentraties van fijnstof op een aantal meetpunten in de regio. Fijnstof is een verzamelnaam voor zeer fijne stofdeeltjes die de lucht verontreinigen. Bij inademen kunnen deze stofdeeltjes tot diep in de longen komen.

Pieken

In Rotterdam aan de Zwartewaalstraat mat de DCMR de hoogste piek van 1024 µg/m3 (microgram fijnstof per kubieke meter). Vorig jaar was dit nog 332 µg/m3. Het effect van de vuurwerkvrije zones in Rotterdam is niet te volgen op het luchtmeetnet, doordat de meetpunten niet in of naast deze zones staan.

Weersomstandigheden

Rond de jaarwisseling was het droog en stond er een matige wind. De wind zorgde ervoor dat het fijnstof snel werd verspreid en dat de hoge concentraties snel daalden. Weersomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de effecten van vuurwerk op de luchtkwaliteit. Bij mistig, koud en windstil weer zijn de concentraties hoger. Bij harde wind wordt de vervuiling snel verdund en verdreven en zijn de concentraties lager. Ook de hoeveelheid en het soort vuurwerk spelen een rol. Vuurpijlen die hoog in de lucht ontploffen, zorgen voor minder vervuiling in de lagere luchtlagen dan knalvuurwerk op de grond.

www.luchtmeetnet.nl

Kijk op het landelijke luchtmeetnet voor de gemiddelde uurwaarden van de afgelopen week per meetpunt, of de app ‘mijn luchtkwaliteit’. De concentratie fijnstof in het Rijnmondgebied is te zien door te selecteren op PM 10. Op het landelijk meetnet is te zien dat op veel meetpunten in Nederland de nieuwjaarspiek fijnstof duidelijk zichtbaar is. De hoogte is afhankelijk van plaats en weersinvloeden.

2019: 50 jaar luchtmeetnet

In 1969 begon DCMR met het meten van de luchtkwaliteit in de regio. In dit vijftigste jaar blikken we terug, kijken we vooruit en verrijken ruim 200 burgers het luchtmeetnet met extra data. Hou onze jubileumpagina in de gaten voor updates.