DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Betere controle op energiebesparing bedrijven

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

In 2019 verandert het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zo'n 8000 bedrijven in het Rijnmondgebied moeten dan de DCMR informeren over hun energiebesparing. Zo kunnen we beter controleren of de bedrijven zich houden aan de energiebesparingsplicht. De DCMR zal na 1 juli 2019 hierop handhaven.

Welke bedrijven?

Verbruikt een bedrijf of instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan moet het bedrijf voldoen aan de informatieplicht. Vóór 1 juli 2019 rapporteert het bedrijf via het e-loket van RVO welke energiebesparende maatregelen het heeft getroffen.

Hoe rapporteren?

De rapportagevorm van de informatieplicht is via het e-Loket van RVO.nl  per 1 maart 2019 beschikbaar. Meer informatie is te vinden op RVO.nl.

Wanneer handhaven?

Vanaf 1 juli 2019 gaat de DCMR controleren op grond van de bij RVO ingediende rapportage of voldaan wordt aan de energiebesparingsplicht. Indien aan deze plicht niet is voldaan zal de DCMR gaan handhaven. Daarnaast zal de DCMR onderzoek doen naar bedrijven die geen rapportage hebben ingediend en wel informatieplichtig zijn.