DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Camera’s registreren schadelijke dampen bij tankstations

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

In 2018 controleerde de DCMR tankstations op de emissie van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) tijdens de bevoorrading van tankstations. Tijdens deze controles werd gebruikt gemaakt van Optical Gas Imaging camera’s die de uitstoot bij 8 tankstations registreerden. Bij 3 tankstations werden emissies geconstateerd.

Vrijkomen van VOS
VOS veroorzaken niet alleen geuroverlast, ze zijn ook schadelijk voor mens en milieu. VOS komen vrij op het moment dat vrachtwagens de benzine lossen op de ondergrondse tank van het tankstation. De benzine drukt de damp in de tank naar buiten waardoor er dampen vrijkomen. Om te voorkomen dat deze dampen in de lucht terecht komen worden ze met een gasdichte retourleiding teruggevoerd naar de tankwagen. Dit systeem wordt dampretourfase 1 genoemd. Ondanks deze voorziening komen er soms VOS in de lucht terecht via de ontluchtingsleiding van de ondergrondse tank. Om dit te voorkomen kan er een ademventiel in de ontluchtingsleiding worden geplaatst.

Meerderheid voorkomt emissies
Voor de controles hebben we 8 tankstations uitgekozen waarbij de woningen relatief dicht op de ondergrondse tank staat waar de VOS-emissie veelal optreedt. Bij 5 van de onderzochte tankstations werden geen VOS-emissies geconstateerd. De dampretourfase 1 lijkt daar goed te functioneren.

De tankstations waar een forse emissie VOS zichtbaar was hebben een brief ontvangen met de opdracht de werking van de dampretourfase 1 te controleren. Twee van deze stations hebben inmiddels een ademventiel geplaatst, bij één tankstation loopt de procedure hiervoor nog,

Op de foto’s valt goed te zien wat het verschil is.

Foto met ademventiel

Foto emissieuitstoot (zonder ademventiel)

Nieuwe controles in 2019
In 2019 controleren we  opnieuw enkele tankstations  op de emissie van VOS met behulp van speciale camera’s. Ook dan kiezen we voor tankstations waarvan de ontluchtingsleiding dicht bij woningen is geplaatst.