DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Succesvolle pilot workshop over vergunningproces

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Op dinsdag 13 februari heeft de DCMR in samenwerking met Deltalinqs een workshop voor bedrijven verzorgd over het Wabo-vergunningenproces. In een goede sfeer werd niet alleen kennis gedeeld maar ontstond ook een dialoog over dit – vaak ingewikkelde – proces.

Op dinsdag 13 februari heeft de DCMR in samenwerking met Deltalinqs een workshop voor bedrijven verzorgd over het Wabo-vergunningenproces. In een goede sfeer werd niet alleen kennis gedeeld maar ontstond ook een dialoog over dit - vaak ingewikkelde - proces.

Vertrekpunt voor deze workshop was de Wegwijzer Wabo-vergunningen die de DCMR samen met Havenbedrijf, gemeente Rotterdam, VRR en Deltalinqs heeft ontwikkeld. De stappen werden toegelicht en voorzien van voorbeelden. Benadrukt werd het belang van een goede voorbereiding op de procedure. Immers, de aanvrager moet duidelijk maken wat de effecten  van  (nieuwe) activiteiten op milieu en omgeving zijn. Dit vraagt niet alleen om onderzoek maar ook om afstemming met verschillende overheden en andere belanghebbenden.

Dialoog

In de dialoog gaven bedrijven vooral aan dat het soms wat pragmatischer en effectiever kan. De DCMR heeft dit ook onderkend en is – samen met andere betrokkenen – flink aan de slag met het verbeteren van de processen.

Verder zijn de bedrijven geïnteresseerd in de gevolgen van nieuwe nationale wetgeving, in het bijzonder de omgevingswet. In een volgende workshop wordt hieraan extra aandacht besteed. De DCMR bekijkt of het mogelijk is om samen met andere partners nog een kennisbijeenkomst hierover te organiseren.

Vervolg workshop

Doel van de workshop was om met elkaar het gesprek aan te gaan. Door het aantal deelnemers te beperken en vooral door de open opstelling van alle deelnemers, is dat gelukt. De pilot is hiermee een succes te noemen. De volgende workshop wordt in het najaar gegeven en Deltalinqs neemt de workshop over WABO-vergunningen op in het basispakket voor  haar leden.

Meer informatie over WABO-vergunningen? Neem dan contact op het met WABO-loket via e-mail wabo@dcmr.nl