DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR houdt toezicht op assimilatiebelichting met satellietdata

Nieuwsbericht Meerdere wijken

De DCMR gebruikt satellietbeelden om te controleren of glastuinbouwers voldoen aan de regels voor assimilatiebelichting. Op basis van deze beelden gaan we ook handhaven.

Op onderstaande afbeeldingen ziet u voorbeelden van satellietbeelden uit onze regio: een overzichtsbeeld en een detailfoto.

Wijzigingen regelgeving

In 2017 en 2018 vonden enkele wijzigingen plaats waardoor ook een aantal overgangstermijnen zijn beƫindigd. Sinds januari 2017 is 98% afscherming verplicht in plaats van 95%. Met ingang van januari 2018 geldt de uitzondering voor minder dan 20 Watt/m2 niet meer. Uitzonderingen vanwege technische redenen zijn daardoor niet meer mogelijk.

Voor tuinders hebben we ook een informatieblad gemaakt met daarin de belangrijkste veranderingen en welke maatregelen getroffen moeten worden om aan de regelgeving te voldoen.

Waarom regelgeving

Assimilatiebelichting is een belangrijke bron van lichtvervuiling in Nederland. Vooral belichting in de avond- en nachtperiode kan leiden tot overlast of lichtvervuiling. In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn regels opgenomen over assimilatiebelichting. Deze regels moeten lichthinder voor omwonenden voorkomen en het ecosysteem beschermen.

Satellietdata inclusief detail
Satellietdata inclusief detailFoto: CGI

Naar aanleiding van deze beelden is geconstateerd dat enkele bedrijven zich niet aan de regels voor assimilatiebelichting houden. Met deze bedrijven is contact opgenomen.