DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

We beoordelen de milieu hygiënische kwaliteit van thermisch gereinigde grond via een nieuwe onderzoeksrichtlijn

Uit onderzoek vorig jaar bleek dat de milieu hygiënische kwaliteit van de toegepaste thermisch gereinigde grond afweek van de verwachting op basis van de productcertificaten. Daarom meldden we eerder dat we voorlopig geen meldingen accepteren van thermisch gereinigde grond. Via de onderzoeksrichtlijn die we opstelden, is het voor aanbieders van deze grondsoort weer mogelijk om een melding in te dienen. Om TGG toe te passen dienen deze extra stappen van de onderzoeksrichtlijn gevolgd te zijn.

In de onderzoeksrichtlijn staan de stoffen en eigenschappen opgenomen die – buiten de keuringen waar het certificaat op rust - bij recente toepassingen van thermisch gereinigde grond zijn aangetroffen en/of parameters die op basis van de productsoort verwacht kunnen worden. Daarnaast omschrijven we de stappen die aanbieders moeten doorlopen, willen wij een melding accepteren. Overigens geldt voor lokale toepassingen ook altijd de Zorgplicht.

Download

Download de onderzoeksrichtlijn toepassing thermisch gereinigde grond hier.