DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Geluidmeldingen over Rotterdam The Hague Airport verdubbeld

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Laatst gewijzigd

In 2018 kwamen ruim 34.000 meldingen binnen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de jaarrapportage met een analyse over meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport die DCMR publiceert. De explosieve toename in Zuid-Holland viel al eerder terug te zien in de kwartaalrapportages en past in de landelijke trend van geluidmeldingen van omwonenden bij luchthavens.

De jaarrapportage brengt de geluidimpact van de luchthaven op de omgeving in beeld. 1.500 mensen zorgden voor 10.000 meldingen en 35 frequentere melders voor 25.000 meldingen. Het onderscheid in frequente en niet-frequente melders is nodig om de ontwikkeling in beide groepen te kunnen duiden. De meeste meldingen komen uit Bergschenhoek.

Pieken

De explosieve toename laat zich niet eenvoudig verklaren. De pieken in sommige periodes in aantallen meldingen kunnen wel gerelateerd worden aan weers- en verkeerspatronen zoals:

  • Toename van het aantal vliegtuigbewegingen boven de regio (zowel overvliegend luchtverkeer dat geen relatie heeft met Rotterdam The Hague Airport als verkeer van en naar de Rotterdamse luchthaven);
  • Een oosten of noordoostenwind met meer vertrekkend verkeer in de richting van Lansingerland en landend verkeer vanuit Schiedam;
  • De langdurig (uitzonderlijk) warme en zonnige zomer waarbij geluid, door openstaande ramen en deuren, sterker wordt waargenomen;
  • Het vliegtuigtype Piaggio P180;

Advies

DCMR adviseert de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport om reeds voorgelegde hinder beperkende maatregelen te onderzoeken door middel van een vast proces. Aanvullend daarop adviseert DCMR:

  • Om te onderzoeken of een andere navigatietechniek een bijdrage kan leveren aan het verminderen van hinder;
  • Om onderzoek te doen naar het optimaliseren van vertrekroutes.

Download

Download de Jaarrapportage 2018, analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport hier.