DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

DCMR stopt onvergunde opslag lachgas

Nieuwsbericht Rotterdam

Laatst gewijzigd

Woensdag 1 mei kreeg de DCMR een melding van de politie over een grote hoeveelheid illegaal opgeslagen lachgas in Rotterdam. Onze inspecteurs zijn ter plaatse gegaan.

Het bedrijf bleek veel gasflessen op te slaan zonder een daarvoor bestemde opslagvoorziening te hebben. Het bedrijf is sinds kort actief op deze locatie en had geen vergunning voor de opslag van deze grote hoeveelheid lachgas in drukhouders. De DCMR heeft het bedrijf verzocht de gasflessen voor vrijdag 3 mei om 15.00 uur te verwijderen.

Vrijdagmiddag 3 mei hebben twee inspecteurs de opslag bij het bedrijf gecontroleerd en vastgesteld dat de gasflessen waren verwijderd. De gasflessen zijn vervoerd naar de leverancier en naar een bedrijf in Gorinchem. De DCMR heeft Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, waar Gorinchem onder valt, op de hoogte gebracht. Het bedrijf oriënteert zich nu op de noodzakelijke maatregelen om de opslag van dergelijke gasflessen te kunnen hervatten.

Foto van opgeslagen gasflessen
 
Foto van ruimten zonder gasflessen